Mae datblygiadau mawr yn y maes TGCh a Chymhwysedd Digidol ar hyn o bryd ac rydym fel ysgol yn awyddus i groesawu'r newidiadau felly rydym wedi ethol Arweinwyr Digidol/E-Ddiogelwch o Flwyddyn 6 i Flwyddyn 2 i'n cynorthwyo ar y daith.

 

Dyma'r aelodau:-

Bl.6 - 

 

Bl.5 - 

 

Bl.4 - 

 

 Bl.3 - 

 

Bl.2 -