Dyma blant blwyddyn 3.

Dosbarth blwyddyn 5.

Dosbarth Blwyddyn 6.

Dyma blant blwyddyn 4.